Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПАЗАРУВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МУЗИКАЛЕН МАГАЗИН

 


ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Условията за поръчка, доставка и плащане от музикалния сайт на music-store.bg съответстват на регламентите посочени в "Закона за защита на потребителите" и "Закона за електронна търговия".

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяка лична информация, предоставена от потребителя на сайта на онлайн музикалния магазин, ще бъде използвана в съответствие с изискванията на "Закона за защита на личните данни".

ЦЕНИ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
Цените в музикалния магазин са крайни и включват начисленото ДДС.
В цената на онлайн поръчките от електронния музикален магазин не се включват куриерските разходи.
При поръчки на стойност над 900 лв., разходите за куриер са за сметка на музикалния магазин music-store.bg

ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА
В срок до 24 часа клиента може да анулира направената онлайн поръчка от сайта на музикалния магазин music-store.bg. Поръчката може да бъде анулирана от клиента само писмено на посочения имейл за контакти, като отказ от поръчка по телефона не се приема. За целта клиента предоставя името, номера и сумата на поръчаните музикални инструменти.
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на MUSIC-STORE.BG 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които MUSIC STORE BG предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина music-store.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на music-store.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 

3. Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на music-store.bg имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи за технически характеристики или възможности. Голяма част от изображенията на продуктите показват най-висок модел от серия или цяла серия към която продуктът принадлежи. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти, за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговецът имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това. 

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликане на бутона "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен. 

5. MUSIC STORE BG  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, MUSIC STORE BG  уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции: 

• възстановяване на сумите;
• отказ от поръчката;
• заместваща поръчка;
• изчакване на нова доставка. 

6. Договорните езици са български или английски, а обявените на сайта цени са в български левове или в евро с ДДС. Сайтът поддържа българска и английска версия. 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер MUSIC STORE BG се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. MUSIC STORE BG не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за несъответствието с договора не по-късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът получава стоката си сам, на същият се предоставя техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на MUSIC STORE BG 

9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на MUSIC STORE BG . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,MUSIC STORE BG не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Установяването се извършва в сервиз на MUSIC STORE BG 

10. В случаите, когато от MUSIC STORE BG  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. MUSIC STORE BG  не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена. 

10а. При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, MUSIC STORE BG  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член. 

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес. 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. MUSIC STORE BG  предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

13. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Транспортът за доставки над 900,00 лв. на територията на Република България е безплатен, с куриерска фирма Еконт. За доставка на поръчки на стойност под 900 лв. транспортът се заплаща изцяло от потребителя/клиента в зависимост от тарифите на предпочетената куриерска фирма. За стоки, които са в промоция, намаление, разпродажба не важи безплатната доставка !

14. Плащането се извършва по някой от следните начини:

- Плащане на място чрез наложен платеж (под формат на пощенски паричен превод)
- По банков път при поръчки над 300 лв. (предварително след потвърждение на поръчката)


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

15. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина music-store.bg. 

16. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 

17. Потребителят/клиентът има право да се ползва със законова защита – за повече информация: kzp.bg 

18. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката. 

19. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди MUSIC STORE BG  с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. 

20. Всеки потребител се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от MUSIC STORE BG  услуги; 
• да уведомява незабавно MUSIC STORE BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия; 

21. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

22. MUSIC STORE BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

23. MUSIC STORE BG  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на music-store.bg

24. MUSIC STORE BG  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на MUSIC STORE BG  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ MUSIC STORE BG  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез music-store.bg

25. „MUSIC STORE BG  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

26. „ MUSIC STORE BG  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „MUSIC STORE BG  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „MUSIC STORE BG  . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

27. MUSIC STORE BG  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които MUSIC STORE BG  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на MUSIC STORE BG 

28. MUSIC STORE BG  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на music-store.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 

30.MUSIC STORE BG  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. MUSIC STORE BG  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, MUSIC STORE BG  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

31. MUSIC STORE BG  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „MUSIC STORE BG  е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

32. MUSIC STORE BG  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 

33. Информацията по предходния член може да бъде използвана от MUSIC STORE BG, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@music-store.bg , MUSIC STORE BG събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които MUSIC STORE BG  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

34. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от MUSIC STORE BG  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ MUSIC STORE BG  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то MUSIC STORE BG Д има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35. Под “Потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата music-store.bg на своя компютър. 

36. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. 

37. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката. 

38. Интернет магазина music-store.bg се обслужва от търговци на музикални инструменти, като фирмата е вписана във съответния документ (товарителница и/или фактура) 

39. Възникнали спорове Дружествата се стремят да решават винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители. Орган за решаване на спор с потребител на територията на Република България е Комисия за защита на потребителите по Закон за защита на потребителите гр. София ; ул. Врабча 1 ; ПК 1000 ; info@kzp.bg ; www.kzp.bg
Плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: http://ec.europa.eu/odr

Ако сте поръчали продукт от music-store.bg, който не отговаря на очакванията ви, или не съответства на подходящия размер, можете да ни сигнализирате до 7 работни дни след получаване на продукта, като след подаване на сигнала разполагате с 10 календарни дни да върнете продукта.

За да върнете продукта, той трябва да е придружен с:

Неговата оригинална продуктова опакова
Всички етикети и лепенки
Копие или оригинална стокова разписка с касова бележка
Ако тези условия не са изпълнени, за съжаление няма да можем да приемем продукта.

Моля следвайте следните стъпки при връщане:

Изпратете ни продукта с куриерска фирма по избор или Български пощи на адреса на MUSIC STORE BG, бул. Васил Левски 49, 2700 Благоевград, България.
Обърнете внимание, че разходите по връщането на продукт са за ваша сметка.
Ще получите писмено потвърждение по имейл след пристигането и обработката на върнатата стока при нас.
Ще възстановим сумата за закупените продукти до 30 дни след потвърждението за тяхното връщане.
За допълнителни въпроси и коментари относно връщането на продукти към music-store.bg, моля не се колебайте да се свържете с нас .